Quy trình đổi/ hủy đơn hàng

Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy/ đổi đơn hàng đã đặt theo các biện pháp sau đây:

  • Thông báo cho Thỏ Nhanh Trí về việc đổi/hủy giao dịch qua đường dây nóng 0886.481.880. Người mua cần thông báo mã số đơn hàng cho nhân viên tư vấn hoặc trong lời ghi nhắn gửi đến cho Thỏ Nhanh Trí
  • Người mua sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ Thỏ Nhanh Trívề việc đổi/hủy đơn hàng thành công.

Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

  • Với mặt hàng đồ chơi, phụ kiện, hàng đã mua vui lòng không đổi trả, trừ trường hợp phát hiện lỗi sản phẩm từ đầu
  • Đối với việc đổi trả sản phẩm khách hàng tuân thủ theo quy định về đổi trả như: Sản phẩm còn nguyên, chưa sử dụng, lỗi sản phẩm thuộc về nhà sản xuất hoặc vận chuyển.

Dubai is a place where you can find the hottest girls from different countries. escorts in dubai They are good in bed and they know how to please you.Many of them work in hotels and nightclubs. Some even travel abroad to other cities to work.