Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD):

 • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.
 • Bước 2: Người mua điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn mua hàng
 • Bước 3: Tại phần “Phương thức thanh toán”, người mua lựa chọn hình thức “Thanh toán khi nhận hàng”
 • Bước 4: Người mua thực hiện tiếp các bước trong quy trình đặt hàng
 • Bước 5: Người bán chuyển hàng.
 • Bước 6: Người mua nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.

Cách 2: Thanh toán qua phương thức chuyển khoản

 • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.
 • Bước 2: Người mua điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn mua hàng
 • Bước 3: Tại phần “Phương thức thanh toán”, người mua lựa chọn hình thức “Ngân hàng trực tuyến (Chuyển khoản)” và thực hiện theo hướng dẫn
 • Bước 4: Người mua thực hiện tiếp các bước trong quy trình đặt hàng
 • Bước 5: Người bán chuyển hàng.
 • Bước 6: Người mua kiểm tra và nhận hàng.